Responsabilitat Social Corporativa - Punt i Coma - Comunicació estratègica i RSE

Responsabilitat Social Corporativa

Gabinet

de Premsa i esdeveniments

Departament de

Comunicació

Creem valor compartit

T’ajudem a implementar la RSC i a dialogar amb els teus grups d’interès

  • Tota empresa i institució té com a objectiu ser sostenible econòmicament, però també té el repte de ser sostenible en l’àmbit social i mediambiental.
  • Fer diners, però no a qualsevol preu, i aportar valor a la societat.
  • Des de Punt i Coma promocionem la RSC com a estratègia de gestió de qualsevol empresa.
  • L’activitat empresarial té repercussions en diferents grups d’interès. Cal identificar-los, prioritzar-los, entendre’n els objectius i compartir-los amb els de l’empresa.
  • La RSC és una oportunitat: per fidelitzar clients i empleats, millorar la productivitat, minimitzar impacte ambiental i fer un món millor.
  • La Comunicació de la RSC no és només explicar a tots els grups d’interès que l’empresa actua amb implicació social i ambiental, sinó establir canals de diàleg amb aquests grups per trobar punts de col·laboració.

Els nostres serveis

Execució de plans estratègics i aportació d’idees d’accions i aliances

Programa de diàleg amb grups d’interès

Desenvolupament de programes de sensibilització o socials corporatius

Informes i Memòries de sostenibilitat; Codis Ètics i Bon Govern; Plans d’igualtat, de voluntariat corporatiu i de conciliació

Comunicació corporativa

Sistemes d’avaluació de l’impacte social, econòmic i mediambiental

Comunicació i RSC per a empreses amb valors

656 41 92 51 · mhuguet@punticoma.com · Montserrat 5, 08221 Terrassa

Dep. De Comunicació · Gabinet de Premsa · RSC · Em presento · Blog · Contacte

Avís Legal · Política de cookies · Política de privacitat

Utilitzem electricitat 100% verda