últimes novetats

Aquí publicarem les darreres novetats de la nostra feina

Departament Extern de premsa. Generació de continguts i relacions externes.
El nostre objectiu és posicionar l’empresa o institució davant els mitjans (on line i off line) i el seu consumidor final, segons un pla de comunicació global intern i extern. El nostre desig és establir una relació entre els mitjans i els nostres clients.
Oferim els serveis propis d’un departament de premsa: definició de l’estratègia segons pla de comunicació global, redacció de documentació i relació amb els mitjans i / o altres institucions. També oferim servei de suport puntual a empreses de comunicació i d’organització d’esdeveniments.

Departamento Externo de prensa. Generación de contenidos y relaciones externas.
Nuestro objetivo es posicionar la empresa o institución frente a los medios de comunicación (on line y off line) y su consumidor final, según un plan de comunicación global interno e externo. Nuestro deseo es establecer una relación entre los medios y nuestros clientes.
Ofrecemos servicios propios de un departamento de prensa: definición de la estrategia según plan de comunicación global, redacción de documentación y relación con los medios y/o otras instituciones. También ofrecemos servicios de apoyo puntual a empresas de comunicación y organización de eventos.

Post Tagged with ,