Encara hi ha empreses socials i no socials?

Maravillas Rojo a ESCODI, foto ESCODI

La responsable del Programa @EmprenSocial a la universitat del comerç, ESCODI

 

 

 

Vam coincidir amb la Maravillas Rojo quan vam participar en nom de Vermican al programa @EmprenSocial. Va ser una gran oportunitat d’entendre que qualsevol empresa té l’opció d’anar més enllà de donar beneficis, de ser rendible. Tota empresa hauria de tenir com a un dels seus principals valors generar riquesa social. I l’existència dels programes com els que lidera la Maravillas o les accions de Responsabilitat Social Corporativa fan evident que aquest aspecte encara no està totalment normalitzat en totes les empreses.

Però de moment, nosaltres estem contents per haver facilitant trobades com les de la Maravillas Rojo amb els futurs directius de retail que s’estan formant a la universitat de comerç, a l’ESCODI. Tot ajuda.

Post Tagged with